Usein kysyttyä

 

Mitä on muksuoppi?

Muksuoppi on askeleittain etenevä prosessi jonka avulla voidaan auttaa lapsia voittamaan erilaisia psykososiaalisia ongelmia perheen, ystävien ja muiden läheisten tuella.

Minkä ikäisille lapsille se soveltuu?

Muksuoppi on kehitetty silmälläpitäen 3-12-vuotiaita lapsia, mutta menetelmän periaatteita voidaan soveltaa myös teini-ikäisten ja jopa aikuisten kanssa.

Minkälaisia ongelmia sen avulla voidaan ratkaista?

Muksuoppi soveltuu kaikenlaisten psyykkisperäisten ongelmien hoitoon mukaan lukien ongelmat, jotka liittyvät aivoperäisiin häiriöihin kuten ADHD tai autismi.

Kuka sitä voi käyttää?

Muksuoppi on alun perin kehitetty työkaluksi lasten kanssa työskenteleville ammatti-ihmisille kuten opettajille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja terapeuteille. Menetelmä on kuitenkin siinä määrin yksinkertainen ja turvallinen, että sitä voivat käyttää myös vanhemmat itsenäisesti lastensa kanssa.

Mikä on Muksuopin perusidea?

Aikuisilla on taipumus nähdä lasten ongelmat oireina jostakin taustalla olevasta psyykkisestä häiriöstä tai perheen sisäisistä ongelmista. Lapset sen sijaan ovat taipuvaisia ajattelemaan, että heidän ongelmansa johtuvat siitä, että heiltä puuttuu jokin tietty taito, joka sellaisilla lapsilla on, joilla kyseistä ongelmaa ei ole. Muksuoppi nojaa tähän lapsille luontaiseen ajattelutapaan. Sen tavoitteena on auttaa lapsia kehittämään niitä spesifejä taitoja, joita he tarvitsevat voittaakseen ongelmansa.

Mitä erityisiä etuja Muksuoppi tarjoaa muihin menetelmiin verrattuna?

Muksuopin keskeisin etu on, että keskittymällä opeteltaviin taitoihin se luo erinomaiset edellytykset yhteistyölle lasten kanssa. Taitojen opetteleminen voidaan toteuttaa tavalla, joka on lapsen kannalta palkitseva ja innostava. Muksuoppi edistää myös yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa sillä siinä vanhempia ei syyllistetä lapsen ongelmista vaan heidät nähdään yhteistyökumppaneina, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita tukemaan lapsiaan taitojen oppimisessa.

Minkälaisiin ongelmiin Muksuoppi soveltuu?

Muksuoppi soveltuu kaikenlaisten psykososiaalisten ongelmien ratkomiseen. Sitä voidaan käyttää pelkoihin, käytöshäiriöihin, uhmakkuuteen, keskittymiskyvyn häiriöihin, raivokohtauksiin, unihäiriöihin, pahoihin tapoihin, syömisongelmiin jne. Voidaan sanoa, että Muksuoppi soveltuu kaikkiin sellaisiin ongelmiin, jotka voidaan ratkaista, tai joita voidaan lievittää, siten, että lapsi opettelee tietyn taidon.

Voiko Muksuoppia käyttää myös vakavien ongelmien hoitamiseen?

Muksuoppia voidaan käyttää riippumatta siitä, onko lapsen ongelma määritelty lieväksi tai vakavaksi. Muksuoppia voidaan esimerkiksi käyttää moniin lastenpsykiatrisiin häiriöihin, kuten ADHD:n, autismiin, masennukseen ja laaja-alaiseen kehityshäiriöön liittyvien oireiden helpottamiseen auttamalla lapsia voittamaan tai saamaan hallintaan näihin häiriöihin liittyviä spesifisiä oireita. Esimerkiksi Muksuoppia voidaan käyttää ADHD:stä kärsivillä lapsilla auttamalla heitä saamaan hallintaan sellaisia tällä oireyhtymälle tyypillisiä oireita kuin ylivilkkaus tai raivokohtaukset.

Mitä eettisiä kysymyksiä Muksuopin käyttöön saattaa liittyä?

Yleisesti ottaen Muksuoppi on turvallinen menetelmä ja pahin mitä voi tapahtua on että se ei auta. Tähän on kuitenkin lisättävä, että Muksuoppi on taitojen oppimisen väline ja kuten mitä tahansa välinettä, sitä voidaan myös väärinkäyttää. Sitä voidaan esimerkiksi käyttää kyseenalaisten taitojen opettelemiseen tai, mikäli sen filosofiaa ei ole ymmärretty oikein, sitä voidaan käyttää tavalla joka ei perustu aidolle yhteistyölle lapsen kanssa vaan pikemminkin painostaa tai pakottaa lasta johonkin mitä hän ei itse halua.